Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Doświadczenia socjalizacyjne wzorów kultury fizycznej a styl życia na starość

Creator:

Koszczyc, Marta ; Łupicka-Szczęśnik, Dagmara

Subject and Keywords:

rodzina ; kultura fizyczna ; habitus cielesny ; styl życia

Description:

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstract:

W literaturze reprezentowanej przez nauki o kulturze fizycznej toczy się dyskurs dotyczący problematyki socjalizacji w rodzinie jako pierwotnego przekaźnika wzorów czynności cielesnych, przygotowujących młode pokolenia do świadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej. W badaniach empirycznych istnieje luka dotycząca rozpoznania problematyki doświadczeń rekreacyjno-sportowych nabytych w dzieciństwie a aktywnością kulturową, jaką człowiek podejmuje względem cielesności na starość. W związku z tym celem badań była próba odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje zależność pomiędzy rodzinną socjalizacją (internalizacją wzorów i norm KF) a stylem życia na starość?

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red. ; Piwowarczyk, Mirosław. Red.

Date issued:

2016

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20161.143.162

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 143-162

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Marta Koszczyc ; Copyright by Dagmara Łupicka-Szczęśnik

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.