Object

Title: The essence of family upbringing of Ukrainians in Canada ; Istota wychowania rodzinnego Ukraińców w Kanadzie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The essence of family upbringing of Ukrainians in Canada  
Istota wychowania rodzinnego Ukraińców w Kanadzie

Creator:

Rusnak, Ivan

Subject and Keywords:

culture   customs   family   tradition   Ukraine   Canada   immigration   assimilation  
kultura   zwyczaje   rodzina   tradycje   Ukraina   Kanada   emigracja   asymilacja

Description:

The contemporary family in social and cultural contexts  

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstract:

The present paper addresses the issue of the preservation of traditions of persons of Ukrainian descent residing in Canada. The author emphasises the role of the family in preserving the culture and traditions of the home country. Mothers are very important in this context. They are presented as being the guardians of the hearth and as persons responsible for nurturing the children’s love for Ukrainian national values. The meaningfulness of the home is also underlined. The home is the first school and it has significant influence on the values that children shall embrace in their lives. The author discusses positive and negative traits of persons of Ukrainian descent while noting that residingfor a prolonged period of time in a different country and a failure to take sufficient care to nurture one’s national identity leads to the weakening of positive traits and to the highlighting and intensifying of negative ones.  

Niniejszy artykuł porusza potrzebę podtrzymywania tradycji wśród ludzi pochodzenia ukraińskiego, którzy zamieszkują Kanadę. Autor zwraca szczególną uwagę na rolę, jaką we wspieraniu kultury i zwyczajów kraju pochodzenia, odgrywa rodzina. W tej kwestii istotny udział ma matka, która jest przedstawiana jako: strażniczka domowego ogniska, osoba mająca za zadanie pielęgnowanie miłości u dzieci do ukraińskich wartości narodowych. Podkreślono również znaczenie domu, który jest pierwsząszkołą dla dziecka i ma znaczący wpływ na to, jakimi wartościami będzie się ono kierować w dalszym życiu. Autor przytacza cechy pozytywne i negatywne osób pochodzenia ukraińskiego, zwracając przy tym uwagę na fakt, że zamieszkiwanie przez dłuższy czas w innym kraju i nienależyte pielęgnowanie swojej narodowej tożsamości, sprawia, że pozytywne cechy zanikają, negatywne zaś coraz bardziej uwypuklają się i intensyfikują.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Piwowarczyk, Mirosław. Red.   Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78363   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20161.057.072

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 57-72

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Ivan Rusnak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Nov 18, 2016

Number of object content hits:

190

Number of object content views in PDF format

259

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80167

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information