Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Polityczno-prawny kontekst wprowadzenia wyborczych praw kobiet w Polsce

Creator:

Krogel, Maciej

Subject and Keywords:

sufrażystki   ruchy kobiece   XIX i XX wiek   prawa polityczne   historia prawa polskiego

Description:

Streszcz. w jęz. pol.

Abstract:

W 1918 r. polskie władze, jako jedne z pierwszych w Europie, wprowadziły wyborcze prawa kobiet. Celem mojego artykułu jest analiza politycznych i prawnych czynników, które umożliwiły tę zmianę. Przyczyny ustanowienia liberalnego systemu wyborczego w odrodzonej Polsce były ściśle związane z rzeczywistością życia politycznego Polaków pod obcymi porozbiorowymi reżimami. W następnych latach wyborcze prawa kobiet przetrwały w polskim systemie prawnym, pomimo burzliwych przemian politycznych w XX wieku

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydawnictwo Beta-Druk

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych

Date:

2015

Date issued:

2007-

Date copyrighted:

2015

Detailed Type:

czasopisma

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65158-04-8   ISSN 2080-332X

Language:

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors   Copyright by KNDPiP, KNOTE, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm