Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Współczesne regulacje prawne i perspektywy zmian instytucji japońskiego małżeństwa na kanwie art. 24 Konstytucji Japonii

Alternative title:

Legal regulations and the outlook for contemporary institution of Japanese marriage based on article 24 of Japanese constitution

Creator:

Jelonek, Barbara

Subject and Keywords:

małżeństwo   rozwód   Japonia   konstytucja   LGBT   Minpō (kodeks cywilny)   Koseki (rejestr rodzinny)

Description:

Streszcz. w jęz. ang.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydawnictwo Beta-Druk

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych

Date:

2015

Date issued:

2007-

Date copyrighted:

2015

Detailed Type:

czasopisma

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65158-04-8   ISSN 2080-332X

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors   Copyright by KNDPiP, KNOTE, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm