PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polityka z historią w tle. Trudne dziedzictwo w relacjach polsko-ukraińskich w latach 1991-2015

Creator:

Mróz, Maciej

Subject and Keywords:

Polska ; Ukraina ; Unia Europejska ; NATO ; strategiczne partnerstwo ; trudne dziedzictwo ; stereotypy

Abstract:

Relacje polsko-ukraińskie w latach 1991-2015 zostały w poważnym stopniu zdeterminowane poprzez trudne dziedzictwo historyczne, a jego wpływ na politykę kolejnych rządów w obu krajach po 1991 roku wydaje się być wieloaspektowy. Można pokusić się o sformułowanie tezy o istotnym znaczeniu uwarunkowań historycznych i tzw. tematów trudnych oraz ich wpływu na wzajemne relacje. Niewątpliwie to strona polska była zazwyczaj inicjatorem wprowadzania ich na wokandę wzajemnych stosunków. Polskie elity polityczne, które nie potrafiły zazwyczaj pozbyć się brzemienia dramatycznych doświadczeń dziejowych, wykazywały nadmierną skłonność do myślenia o problematyce ukraińskiej w kategoriach doraźnych działań, a nie długofalowej perspektywy. Po stronie ukraińskiej debata nad wspólną, tragiczną, zwłaszcza w XX wieku historią, okazała się nadzwyczaj trudnym wyzwaniem. Stereotypy i historyczne resentymenty okazały niezwykle trudnym do przezwyciężenia elementem składowym relacji polsko-ukraińskich przełomu XX/XXI wieku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282 ; doi:10.23734/26.17.036

Language:

pol

References:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Maciej Mróz ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.