PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nowe możliwości i stare ograniczenia. Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016 w kontekście dziesiątej rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej

Creator:

Mróz, Maciej

Subject and Keywords:

polska polityka zagraniczna ; Racja Stanu ; obszar euroatlantycki ; priorytety polityczne ; NATO ; bezpieczeństwo ; Unia Europejska ; interesy ; dyplomacja

Abstract:

Autor dowodzi, że wysoki poziom ogólności i niekiedy brak spójności dokumentu pt.: Priorytety polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016, jak również brak położenia głównego akcentu na kwestie zasadnicze dla polskiej racji stanu, zarówno w wymiarze narodowym, jak i państwowo-narodowym, spowodowane zostało przede wszystkim faktem, iż jego adresatem była szeroka opinii publiczna w kraju i za granicą, co z założenia narzucało sposób przedstawiania głównych założeń polskiej polityki zagranicznej. Niemniej jednak, nakreślone w rządowych Priorytetach polskiej polityki zagranicznej 2012-2016, w tym strategii w ramach Unii Europejskiej, dwa pierwsze priorytety, a więc silna Polska w silnej unii politycznej oraz Polska jako wiarygodny sojusznik w stabilnym ładzie euroatlantyckim, pozostaną zapewne na długie lata zasadniczym i niepodważalnym wyznacznikiem aktywności międzynarodowej III Rzeczypospolitej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282 ; doi:10.23734/26.17.035

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Maciej Mróz ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.