PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pomiędzy akcesją a prezydencją - problematyka europejska w wypowiedziach hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce

Creator:

Dębowski, Tomasz R.

Subject and Keywords:

Unia Europejska ; Traktat Konstytucji Unii Europejskiej ; Traktat z Lizbony ; Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej ; Rada Unii Europejskiej ; prezydencja ; zasada pomocniczości ; wolność religijna

Abstract:

Integracja z UE była wydarzeniem bez precedensu w historii Polski. Wpłynęła nie tylko na sytuację wewnętrzną państwa, ale także jego pozycję międzynarodową. Kościół katolicki odegrał istotną, pozytywną rolę w polskiej drodze do członkostwa w tej wspólnocie. Podobnie, jak w okresie przedakcesyjnym, wypowiada się w sprawach związanych z szeroko rozumianą problematyką europejską, podejmując takie sprawy jak: prace nad kształtem Traktatu Konstytucyjnego UE, ratyfikacja Karty Praw Podstawowych UE i Traktatu z Lizbony, polskie przewodnictwo w Radzie UE, czy różne aspekty aktywności Parlamentu Europejskiego (PE).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282

Language:

pol

References:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Tomasz R. Dębowski ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.