PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 16 IV 2012 r. w "sprawie katyńskiej" (Sprawa Janowiec i inni przeciwko Rosji) - aspekty prawne i znaczenie dla relacji polsko-rosyjskich

Creator:

Szumski, Adrian

Subject and Keywords:

polityka wschodnia ; Ukraina ; Federacja Rosyjska ; Unia Europejska ; NATO ; relacje polsko-ukraińskie ; stosunki polsko-rosyjskie ; Kościół katolicki ; kościół prawosławny ; dyplomacja publiczna ; bezpieczeństwo ; Katyń

Abstract:

Jedną z podstawowych wolności gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka (EKPCz) jest wolność od poniżającego traktowania, zapisana w art.3 Konwencji. W istotnej dla stosunków polsko-rosyjskich sprawie dotyczącej zbrodni katyńskiej, Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) uznał, że Rosja naruszyła ten przepis, odmawiając przedstawicielom rodzin ofiar zbrodni katyńskiej przyznania statusu pokrzywdzonych oraz udostępnienia im materiałów śledztwa. Uznano także, że współpraca organów rosyjskich z Trybunałem była niezadowalająca. Sam wyrok ETPCz, mimo że nie jest przełomowym, stanowi z pewnością pewien istotny etap na drodze do zamknięcia sprawy zbrodni katyńskiej, która przez lata stanowiła czynnik komplikujący relacje polsko-rosyjskie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Adrian Szumski ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.