PLMET:

click here to follow the link

Title:

Między Polską piastowską a jagiellońską. Kontrowersje wokół kierunków realizacji polskiej polityki zagranicznej po akcesji do Unii Europejskiej

Creator:

Mróz, Maciej

Subject and Keywords:

polityka wschodnia ; Ukraina ; Federacja Rosyjska ; Unia Europejska ; NATO ; relacje polsko-ukraińskie ; stosunki polsko-rosyjskie ; Kościół katolicki ; kościół prawosławny ; dyplomacja publiczna ; bezpieczeństwo ; Katyń ; polityka wschodnia RP

Abstract:

Uzyskanie przez Polskę członkostwa w systemie euroatlantyckim podniosło znaczenie tego kraju w Europie. Umożliwiło to aktywną realizację polityki zagranicznej, zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i wobec Ukrainy, Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś. Pojawiające się wśród kręgów rządowych i elit politycznych kontrowersje odnoszące się do polityki zewnętrznej III Rzeczypospolitej dotyczyły wyboru pomiędzy wizją piastowską i jagiellońską W pierwszym przypadku rozumianej jako dążenie do pogłębiania integracji europejskiej i silnego umocowania Polski w Europie, w drugim zaś jako mocnego ogniwa Unii Europejskiej, mogącego oddziaływać na jej wschodnich sąsiadów w procesie transferu określonego systemu wartości. Przeciwstawianie sobie przez przedstawicieli elit politycznych III RP obu koncepcji dowodzi niezrozumienia współczesnych procesów politycznych zachodzących w Europie i na świecie, jak również braku profesjonalizmu, który zastępiono nieraz czystą ideologią. Dyskusja prowadzona na temat wyboru kierunków i metod realizacji polityki zagranicznej często nie uwzględnia dynamicznie zmieniającego się otoczenia międzynarodowego oraz realnego potencjału i możliwości Polski.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date:

2013

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282 ; doi:10.23734/26.17.037

Language:

pol

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights Management:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Rights holder:

© Copyright by Maciej Mróz ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.