Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polacy na wileńskim pograniczu kultur: przestrzenie (nie)porozumienia a budowa międzykulturowej wspólnoty

Creator:

Szerląg, Alicja

Subject and Keywords:

wielokulturowość ; Wileńszczyzna ; przestrzeń doświadczania ; przestrzeń porozumienia

Abstract:

Cechą specyficzną współczesnej wielokulturowości jest wzajemne przenikanie się i mieszanie kultur, a w ich konsekwencji konstytuowanie się wielu pograniczy kulturowych w obrębie jednej struktury. Zewnętrzne i wewnętrzne zależności oraz powiązania tej struktury konstruują i konceptualizują jej wewnętrzne przestrzenie, w których odmienności kulturowe pozostają ze sobą w określonym stosunku - najogólniej rzecz ujmując - konfliktu bądź porozumienia. Istotne jest więc odniesienie się do kategorii miejsca, pojmowanego jako przestrzeń doświadczania, którego wielokulturowa specyfika z jednej strony istotnie waży na identyfikacji kulturowej oraz kształtowaniu się tożsamości społeczno-kulturowej jednostek i grup, a z drugiej strony sprzyja powstawaniu praktyk społecznych, których sens i znaczenie ma (wielo)kulturową proweniencję.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016-

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877 ; doi:10.23734/mcs.2016.1.077.088

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 1/2016, s. 77-88.

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Alicja Szerląg

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.