PLMET:

click here to follow the link

Title:

Koncepcja podatku katastralnego w Polsce na tle doświadczeń wybranych krajów

Creator:

Kopyściańska, Katarzyna

Subject and Keywords:

kataster   podatek katastralny   podatek od nieruchomości   koncepcja podatku katastralnego   podatek katastralny w wybranych krajach

Abstract:

Poruszana w pracy problematyka nie jest nowa, a samo zagadnienie koncepcji podatku katastralnego i jego ewentualnego wprowadzenia w Polsce jest aktualne od wielu lat. Fakt, iż do tej pory nie wprowadzono w Polsce podatku katastralnego nie może mieć oczywiście wpływu na przyjęcie, że sama koncepcja i jej ocena nie jest dla polskiej doktryny prawa podatkowego ważna. Koncepcja podatku katastralnego jest warta poświęcenia uwagi po pierwsze dlatego, że została przyjęta do porządków normatywnych wielu państw, po drugie zaś dlatego, że jest koncepcją całkowicie odmienną, opierającą się na innych założeniach niż koncepcja opodatkowania nieruchomości obowiązująca obecnie w Polsce. W przypadku wdrożenia reformy podatku od nieruchomości ukierunkowanej na wprowadzenie podatku katastralnego konieczne będzie utworzenie niezbędnych ram prawnych oraz efektywnej struktury administracyjnej wraz z przydzieleniem jej odpowiednich kompetencji i środków. Niezbędne będzie również wsparcie informatyczne wra

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Popławski, Mariusz. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-33-2 (online)  
ISBN 978-83-65431-32-5 (druk)

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 81)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Kopyściańska

Autor opisu:

TK