Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Czy międzykulturowość w edukacji jest możliwa, gdy punktem wyjścia jest "konflikt bądź kompromis między islamem a kulturą zachodnią"? Problematyka terminologii związanej z edukacją międzykulturową

Creator:

Tufekčić, Adnan

Subject and Keywords:

terminologiczne determinanty ; islam ; imigranci ; identyfikacja ; edukacja międzykulturowa

Abstract:

Artykuł ten omawia terminologię używaną do definiowania bieżących wydarzeń związanych z napływem znacznej liczby ludności z krajów azjatyckich i afrykańskich do Unii Europejskiej oraz stosowaną w zakresie planowania wytycznych dotyczących edukacji międzykulturowej. Refleksja skupia się m.in. na problematyczności takich zwrotów, jak "konflikt pomiędzy islamem a kulturą Zachodu".

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016-

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877 ; doi:10.23734/mcs.2016.1.031.039

Source:

Pdg P 345

Language:

eng

Relation:

Multicultural Studies 1/2016, s. 31-39.

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Adnan Tufekčić

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.