Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Antagonistyczne kultury czy globalne rozwarstwienie? Przyczyny napięć w społeczeństwach wielokulturowych na podstawie nauk historii i analiz społecznych

Creator:

Drwęski, Bruno

Subject and Keywords:

Europa   islam   kryzys   orientalizm   Zachód

Abstract:

Jeżeli spojrzymy na historię i dziedzictwo wielkich cywilizacji, obserwujemy, że zawsze mieliśmy do czynienia z cywilizacjami, które określilibyśmy dziś jako >>wielokulturowe<<, choć takie pojęcie z kolei wówczas nie istniało. Przykłady Mezopotamii, Persji, państw hellenistycznych, starożytnego Rzymu w okresie szczytu jego potęgi, imperiów arabsko-muzułmańskich w wiekach średnich, Chin dynastii Mongołów - Yuanów, Indii Mogołów, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Związku Radzieckiego czy USA, oto parę wybranych przykładów państw, które wywierały, niezależnie od naszych opinii wobec ich ustrojów, wobec ich zasad założycielskich, wobec ich religii, wobec ich ideologii, wobec ich zasad rządzenia, silny wpływ na rozwój kultury ludzkiej, na rozwój sztuki, a także na postęp koncepcji politycznych, społecznych, ideologicznych, teologicznych, prawnych, ekonomicznych, naukowych itp.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877

DOI:

doi:10.23734/mcs.2016.1.021.030

Source:

Pdg P 345

Language:

eng

Relation:

Multicultural Studies 1/2016, s. 21-30.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Bruno Drwęski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.