Obiekt

Tytuł: Życie w dolinach. Dzieje Świerzawy i okolic

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Autor:

Ruchniewicz, Małgorzata ; Wiszewski, Przemysław

Abstrakt:

Monografia przedstawia dzieje lokalnej społeczności zamieszkującej dolinę rzeki Kaczawa na Dolnym Śląsku w granicach współczesnej gminy Świerzawa. Prezentowana książka przedstawia dzieje miasta Świerzawa oraz związanych z nim osad wiejskich. Zgodnie z założeniami projektu badawczego „Śląsk ojczysty…”, w ramach monografii autorzy starali się wskazać elementy swoiste dziejów wspólnoty lokalnej na tle dziejów regionu śląskiego. Znana nam dziś sieć osadnicza ukształtowała się między połową XIII w. a połową XIV w. w wyniku zainicjowanej przez książąt śląskich akcji kolonizacyjnej . Pierwsze źródłowe wzmianki o mieście Świerzawa (Schönau) pochodzą z połowy XIV w. Miasto było ściśle zależne od okolicznego rycerstwa. Los Świerzawy jest przykładem dziejów miasta skazanego na trwanie w otoczeniu dominującej szlachty - von Zedlitzów, von Redernów, von Hochbergów. W XVI .w. poczucie wspólnoty lokalnej wzmacniało powszechne przyjęcie luteranizmu. Ludność katolicka pozostała liczna jedynie w Dobkowie, bowiem ta wieś należała do opactwa w Lubiążu. Nie jest jasne, do jakiego stopnia tutejsze osady dotknęły skutki wojny trzydziestoletniej. Okolica stosunkowo szybko odnowiła swój potencjał gospodarczy po zakończeniu wojny. Świerzawa pozostaje cały czas drugorzędnym elementem lokalnego życia społeczno-gospodarczego. To nie mieszczanie, lecz szlachta dyktuje rytm życia w okolicy. Okres przynależności Świerzawy do Prus niewiele zmienił w sytuacji miasteczka. Pozostało ono małym ośrodkiem rzemieślniczo-kupieckim, obsługującym własnych mieszkańców i klientów z pobliskich wsi. Choć Świerzawa i okolice uczestniczyły w przemianach XIX w., to doświadczały ich w dość ograniczonym zakresie. Miasteczko pozostało przy swojej tradycyjnej strukturze gospodarczej, która pozwalała jej być niewielkim zapleczem usług i wytwórczości rzemieślniczej skierowanej do lokalnego odbiorcy. Podjęto działania na rzecz promocji walorów turystycznych doliny rzeki Kaczawy. Lata 1914-1945 w historii Świerzawy były niezwykle dynamiczne i dramatyczne. Ludzkie, ekonomiczne i polityczne koszty pierwszej wojny światowej, upadek cesarstwa i kryzys gospodarczy wraz z hiperinflacją zachwiały podstawami egzystencji tak niewielkiej społeczności jak świerzawska. Poprawa sytuacji w drugiej połowie lat 20. okazała się krótkotrwała. W początkach lat 30. szybko rosło poparcie dla nazistów. Adolf Hitler został honorowym obywatelem miasteczka już w marcu 1933 r. Druga połowa XX w. przyniosła Świerzawie wiele burzliwych zmian. Owocem wojny i politycznych decyzji aliantów była zmiana granicy wschodniej Niemiec i idąca w ślad za nią przebudowa struktury narodowościowej ziem włączonych do Polski. Na położenie miejscowości wpływała silnie polityka państwa, realizującego przebudowę ustroju opartą na wzorach radzieckich. Rolnictwo i praca w państwowych lub tzw. uspołecznionych instytucjach i niewielkich zakładach była podstawowym źródłem utrzymania ludności. W okresie III RP ważnym zjawiskiem stał się rozwój samorządności lokalnej. Władze gminy przeprowadziły różne inwestycje podnoszące poziom życia z pomocą środków z UE. Rozwija się również życie społeczne, mieszkańcy tworzą wiele różnych organizacji i towarzystw. Rośnie również zainteresowanie dziejami miasta i okolic, otacza się opieką dziedzictwo historyczne.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo eBooki.com.pl ; www.ebooki.com.pl

Współtwórca:

Wiszewski, Przemysław. Red. ; Goliński, Mateusz. Rec.

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78273 ; ISBN 978-83-65653-00-0

Ma wersję:

Śląsk Nasz Ojczysty

Prawa dostępu:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licencja:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Authors and Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2017-05-24

Data dodania obiektu:

2016-09-30

Liczba wyświetleń treści obiektu:

5 160

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

8586

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/79981

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Nazwa wydania Data
Życie w dolinach. Dzieje Świerzawy i okolic 2017-05-24

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji