Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Aspekty współpracy szkoły i domu w świetle dzienników urzędowych kuratoriów okręgów szkolnych w Polsce w latach 1932–1939

Creator:

Magiera, Elżbieta

Subject and Keywords:

historia wychowania ; okres międzywojenny ; współpraca domu i szkoły ; Druga Rzeczpospolita ; rodzice ; dzienniki urzędowe ; kuratoria ; okręgi szkolne

Description:

Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku

Abstract:

W artykule poddałam analizie dzienniki urzędowe poszczególnych kuratoriów okręgów szkolnych z lat 1932–1939 w kontekście współpracy szkoły i domu rodzinnego uczniów. Na łamach analizowanych czasopism poruszano cały obszar problematyki, związanej ze współpracą szkoły z domem rodzinnym uczniów, mianowicie poszukiwano jej przyczyn, starano się ją uzasadniać szerokimi determinantami społeczno-kulturowymi, przemianami rodziny i samej szkoły jako instytucji dydaktyczno-wychowawczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Haratyk, Anna. Red. ; Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Walasek, Stefania. Red.

Date issued:

2015

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi:10.23734/wwr20152.175.196

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 12 (2/2015), s. 175-196

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

1932-1939

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Elżbieta Magiera

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.