Obiekt

Tytuł: Intergenerational transmission of values in Polish families in the Second Republic in the context of educational ideology of the state in years 1918–1939 ; Międzygeneracyjna transmisja wartości w rodzinach polskich w Drugiej Rzeczypospolitej w kontekście ideologii wychowawczej państwa w latach 1918–1939

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Intergenerational transmission of values in Polish families in the Second Republic in the context of educational ideology of the state in years 1918–1939  
Międzygeneracyjna transmisja wartości w rodzinach polskich w Drugiej Rzeczypospolitej w kontekście ideologii wychowawczej państwa w latach 1918–1939

Autor:

Samsel, Agata

Temat i słowa kluczowe:

family   education   values   culture   The Second Republic of Poland  
rodzina   wychowanie   wartości   kultura   Druga Rzeczpospolita

Opis:

The family in Europe at the turn of the 19th and the 20th century  
Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku

Abstrakt:

The intergenerational transmission of values is an indispensable condition of the continuity of a culture, and thus it guarantees the survival of the group. Entering theworld of values is inherent in the education of the young generation. The oldest and most important educational environment is the family, where the child’s personality isshaped and its identity is created. As a result of the intergenerational transmission of values the child acquires knowledge, which is the sum of the experience of previousgenerations. In addition to acquiring the ability to distinguish good from evil, and learning the basic principles and standards governing relationships, the child assimilatesa number of elements that make up the culture – language, history, tradition, beliefs, symbols of religious and national customs and habits.  
Międzypokoleniowy przekaz wartości jest niezbędnym warunkiem zachowania ciągłości kultury, a tym samym gwarantem przetrwania grupy. Wprowadzanie w światwartości jest nieodłącznym elementem wychowania młodego pokolenia. Najstarszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym jest rodzina, gdzie w sposób naturalny kształtuje się osobowość dziecka i kreuje jego tożsamość. Wskutek międzygeneracyjnej transmisji wartości dziecko przyswaja wiedzę, która jest sumą doświadczeń wielu minionych pokoleń. Oprócz nabywania umiejętności odróżniania dobra od zła i uczenia się podstawowych zasad oraz norm, regulujących stosunki międzyludzkie, dziecko przyswaja szereg elementów, składających się na kulturę – język, historię, tradycję, wierzenia, symbole religijne i narodowe, obyczaje i zwyczaje.Słowa kluczowe: rodzina, wychowanie, wartości, kultura, Polska 1918–1939.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Współtwórca:

Haratyk, Anna. Red.   Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Walasek, Stefania. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Data wydania:

2015

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78138

DOI:

10.23734/wwr20152.051.082

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 12 (2/2015), s. 51-82

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Zakres czasowy:

1918-1939

Właściciel praw:

Copyright by Agata Samsel

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 sty 2021

Data dodania obiektu:

20 cze 2016

Liczba wyświetleń treści obiektu:

376

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

508

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/79886

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji