Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Międzygeneracyjna transmisja wartości w rodzinach polskich w Drugiej Rzeczypospolitej w kontekście ideologii wychowawczej państwa w latach 1918–1939

Creator:

Samsel, Agata

Subject and Keywords:

rodzina ; wychowanie ; wartości ; kultura ; Druga Rzeczpospolita

Description:

Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku

Abstract:

Międzypokoleniowy przekaz wartości jest niezbędnym warunkiem zachowania ciągłości kultury, a tym samym gwarantem przetrwania grupy. Wprowadzanie w światwartości jest nieodłącznym elementem wychowania młodego pokolenia. Najstarszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym jest rodzina, gdzie w sposób naturalny kształtuje się osobowość dziecka i kreuje jego tożsamość. Wskutek międzygeneracyjnej transmisji wartości dziecko przyswaja wiedzę, która jest sumą doświadczeń wielu minionych pokoleń. Oprócz nabywania umiejętności odróżniania dobra od zła i uczenia się podstawowych zasad oraz norm, regulujących stosunki międzyludzkie, dziecko przyswaja szereg elementów, składających się na kulturę – język, historię, tradycję, wierzenia, symbole religijne i narodowe, obyczaje i zwyczaje.Słowa kluczowe: rodzina, wychowanie, wartości, kultura, Polska 1918–1939.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Haratyk, Anna. Red. ; Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Walasek, Stefania. Red. ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Date issued:

2015

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20152.051.082

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 12 (2/2015), s. 51-82

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

1918-1939

Rights holder:

Copyright by Agata Samsel

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.