Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Józef Starkman (1847–1892) – popularyzator wiedzy medycznej w zakresie opieki nad chorym dzieckiem w domu

Creator:

Bednarz-Grzybek, Renata ; Krasińska, Izabela

Subject and Keywords:

zdrowie ; higiena ; Józef Starkman ; wychowanie

Description:

Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku

Abstract:

Artykuł ma na celu ukazanie poglądów dra Józefa Starkmana (1847–1892) na temat opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą w warunkach domowych. Bohater artykułu podkreślał, jak ważna jest dbałość o przestrzeganie higieny w pomieszczeniach, w których przebywały osoby chore, w tym dzieci i młodzież. Starkman wskazywał na rolę ruchu, higieny umysłowej, rozwoju fizycznego, odpowiedniego odzienia i racjonalnego odżywiania. Jego zdaniem nawyki z dzieciństwa miały się później przekładać na życie dorosłe. Według niego przyczyn wielu zaburzeń zdrowotnych wśród najmłodszych należało szukać w niewłaściwej diecie, zaniedbaniach higienicznych i złych warunkach sanitarnych. Zwracał uwagę na braki fizyczne i duchowe podczas pobytu dzieci i młodzieży zarówno w domu, jak i szkole.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Haratyk, Anna. Red. ; Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Walasek, Stefania. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20152.019.038

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 12 (2/2015), s. 19-38

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Renata Bednarz-Grzybek ; Copyright by Izabela Krasińska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.