Object

Title: Doczesne szczątki Jeremy’ego Benthama a zasada użyteczności. Prawa osób zmarłych i stosunek do religii w Benthamowskim utylitaryzmie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Doczesne szczątki Jeremy’ego Benthama a zasada użyteczności. Prawa osób zmarłych i stosunek do religii w Benthamowskim utylitaryzmie

Creator:

Szymaniec, Piotr

Subject and Keywords:

Bentham, Jeremy (1748-1832)   auto-icon   utilitarianism   human body   utility   religion   rights of deceased persons   human corpse  
Bentham, Jeremy (1748-1832)   auto-icon   utylitaryzm   ciało ludzkie   użyteczność   religia   prawa osób zmarłych   zwłoki ludzkie

Abstract:

Jeremy Bentham, the founder of utilitarianism, ordered in his will of 1832 that his body was to be dissected, and his skeleton with his mummified head was to become the basis of the so-called Auto-Icon. Bentham’s Auto Icon can be seen now in the University College of London The paper presents an attempt to reconstruct the motives which guided Bentham – this issue leads to the broader questions concerning the protection of human corpses from the point of view of the utilitarian legal thought. On the one hand, the Benthamian concept of autoicon is rooted in utilitarian doctrine created by the philosopher. Bentham wanted to propose such a solution so that the body of a deceased man could serve the living persons to the greatest possible extent. Therefore, he urged that the so-called soft tissues (except a head) of a deceased person were to be dissected, and thus may be useful for the development of medicine and education of future physicians. Auto-icon could in turn be useful because it could recall the memory of the deceased and alleviate the fear of death in the living individuals, and simultaneously it could serve the much more “mundane” purposes, e.g. it can be exposed to public view and thus confer benefits to the owners. Therefore, Bentham wrote that auto-icons would be a new kind of property resembling the literary property. On the other hand, the Bentham’s idea is strongly connected with his attitude to religion, particularly Christianity. The founder of utilitarianism recognized only the usefulness of religion as a kind of instrument of social engineering and desired the secularization of society, but he did not entirely renounce the Christian idea of immortality. The concept of auto-icon reflects this idea. Bentham’s intention was to create a kind of pantheon of the greatest individuals for the new, secular society implementing the principle of utility. Moreover, Bentham ranked himself among those “saints” for a utilitarian society. In this respect, the Benthamian idea of auto-icon seems to anticipate the project of Vladimir Lenin’s cult  

Jeremy Bentham, twórca utylitaryzmu, nakazał w swoim testamencie z 1832 r., by jego ciało zostało poddane sekcji zwłok, natomiast jego szkielet wraz ze zmumifikowaną głową miały stać się podstawą Auto-Icon – specyficznego „wizerunku własnego”. Do chwili obecnej Auto-Icon Benthama można oglądać w University College of London. W niniejszej pracy została podjęta próba rekonstrukcji motywów, jakie kierowały Benthamem, to zaś posłużyło do postawienia szerszego pytania dotyczącego ochrony zwłok ludzkich z punktu widzenia utylitaryzmu jako doktryny filozoficznoprawnej. Z jednej strony Benthamowska koncepcja auto-icon zakorzeniona jest w doktrynie utylitarystycznej stworzonej przez tego filozofa. Wszak Bentham chciał zaproponować takie rozwiązanie, dzięki któremu ciało zmarłego człowieka w największym stopniu mogłyby służyć żyjącym. Dlatego właśnie postulował, by tak zwane tkanki miękkie (z wyjątkiem głowy) zostały poddane sekcji i w ten sposób mogły być użyteczne dla rozwoju medycyny oraz edukacji przyszłych lekarzy. Auto-icon mógł być z kolei użyteczny, gdyż służyłby przywołaniu pamięci o zmarłym i łagodzeniu lęku przed śmiercią u żyjących, a jednocześnie spełniałyby zdecydowanie bardziej „przyziemne” funkcje, na przykład wystawiane na widok publiczny, przynosiłyby zyski właścicielom. Z tego względu Bentham pisał, że auto-icons byłyby nowym rodzajem własności, przypominającym własność utworu literackiego. Z drugiej jednak strony pomysł Benthama wiąże się z jego stosunkiem do religii, a w szczególności chrześcijaństwa. Twórca utylitaryzmu uznawał jedynie użyteczność religii jako swoistego instrumentu inżynierii społecznej i pragnął sekularyzacji społeczeństwa, jednakże nie wyrzekał się całkiem chrześcijańskiej idei nieśmiertelności. Koncepcja auto-icons jest odblaskiem tej idei. Zamiarem filozofa było stworzenie swego rodzaju panteon najwybitniejszych jednostek dla nowego, zeświecczonego i realizującego zasadę użyteczności społeczeństwa. Do grona tych „świętych” zaliczał także siebie. W tym aspekcie Benthamowski zamysł wydają się jakąś antycypacją projektu kultu Włodzimierza Lenina

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Oficyna Prawnicza

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Mazurkiewicz, Jacek. Red.   Turłukowski, Jarosław. Red.   Karkut, Daniel. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:77904   ISBN 978-83-62832-08-8

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link   click here to follow the link

Is part of:

Non omnis moriar

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

May 11, 2016

Number of object content hits:

2 419

Number of object content views in PDF format

3231

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/79495

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information