Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Realizacja woli spadkodawcy a postępowanie działowe

Creator:

Studzińska, Joanna

Subject and Keywords:

wola spadkodawcy ; postępowanie działowe ; zapis windykacyjny ; spadkodawca

Abstract:

Najistotniejszą funkcją działu spadku jest jednak urzeczywistnienie celów społeczno-gospodarczych, jakie system prawa spadkowego przypisuje instytucji dziedziczenia, a więc przede wszystkim uzyskanie przez poszczególnych spadkobierców wyłącznych praw do oznaczonych składników majątku spadkowego (scheda spadkowa). Istotne jest jednak respektowanie woli spadkodawcy, który pozostawił majątek spadkowy. Stąd w artykule przeanalizowano, na ile ustawodawca zabezpieczył respektowanie woli spadkodawcy podczas postępowania działowego, na ile decyduje o tym ustawa i czy regulacje w tym przedmiocie są wystarczające. Istotne wydawało się także wskazanie, na ile istotne jest poszanowanie interesów osób najbliższych w zderzeniu z rzeczywistą wolą spadkodawcy

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ; Oficyna Prawnicza

Contributor:

Karkut, Daniel. Red. ; Mazurkiewicz, Jacek. Red. ; Gołaczyński, Jacek. Red. ; Turłukowski, Jarosław. Red.

Date issued:

2015

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62832-08-8

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link ; click here to follow the link

Is part of:

Non omnis moriar

Rights holder:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm