Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Planistyczne problemy lokalizacji cmentarza

Creator:

Rosegnal, Marcin

Subject and Keywords:

cmentarze   planowanie przestrzenne   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Abstract:

Cmentarz jest szczególnego rodzaju strukturą przestrzenną, wymagającą zapewnienia określonego terenu, celem zapewnienia realizacji funkcji z nim związanych. Jest terenem, z jednej strony podlegającym określonym w prawie wymogom co do jego lokalizacji, a z drugiej strony powodującym ograniczenia co do możliwości zagospodarowania terenów bezpośrednio do niego przylegających. Dlatego też ustawodawca przewidział wymóg lokalizacji cmentarza w drodze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednakże taka forma lokalizacji cmentarza wywołuje szereg wątpliwości i problemów. Celem artykułu jest analiza możliwości lokalizacji cmentarza w drodze innego instrumentu planistycznego, a także wykazanie najczęściej podnoszonych przez judykaturę i organy nadzoru błędów popełnianych w trakcie procedury sporządzenia planu miejscowego dla potrzeb lokalizacji cmentarza

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Oficyna Prawnicza

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Mazurkiewicz, Jacek. Red.   Turłukowski, Jarosław. Red.   Karkut, Daniel. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62832-08-8

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link   click here to follow the link

Is part of:

Non omnis moriar

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm