Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Poszanowanie godności osoby zmarłej a działalność funeralna – zagadnienia wybrane

Creator:

Marczak, Paulina

Subject and Keywords:

godność osoby zmarłej   godność człowieka   prawo funeralne   branża pogrzebowa   pogrzeby (prawo)

Abstract:

Przedmiotem artykułu są wybrane zagadnienia dotyczące godności osoby zmarłej w kontekście działalności funeralnej. Na początku autorka wyjaśnia pojęcie godności człowieka, skupiając się na jego definicji na gruncie prawa konstytucyjnego oraz jego konstytucyjnej ochronie. Przechodząc do pojęcia godności osoby zmarłej, wskazuje brak jego definicji w obowiązujących przepisach prawa i dokonuje powiązania z pojęciem godności człowieka z art. 30 Konstytucji RP.Następnie analizie poddane zostaje znaczenie godności osoby zmarłej na tle przepisów ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zauważając braki w zakresie regulacji dotyczącej godności osób zmarłych. Autorka ocenia wniesiony 4 października 2013 r. do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, wskazując na dalsze niedoprecyzowanie pojęcia godności zmarłego.Powyższą problematykę uzupełnia, prezentując założenia dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. oraz niemieckiej ustawy o darowaniu, pobieraniu i przeszczepianiu organów

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Oficyna Prawnicza

Contributor:

Karkut, Daniel. Red.   Mazurkiewicz, Jacek. Red.   Gołaczyński, Jacek. Red.   Turłukowski, Jarosław. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62832-08-8

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link   click here to follow the link

Is part of:

Non omnis moriar

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm