PLMET:

click here to follow the link

Title:

Korespondencja służbowa i dyplomatyczna. Przedmiot realizowany na kierunku Dyplomacja europejska, specjalność Dyplomacja lokalna i regionalna

Creator:

Łakota - Micker, Małgorzata

Subject and Keywords:

korespondencja służbowa ; korespondencja dyplomatyczna ; dyplomacja ; źródło prawa dyplomatycznego ; działalność państwa w środowisku międzynarodowym

Abstract:

Przedstawione opracowanie pt. Korespondencja służbowa i dyplomatyczna powstało z myślą o studentach takich kierunków jak: Dyplomacja europejska, Stosunki międzynarodowe, czy Politologia, uczestniczących w zajęciach z Protokołu dyplomatycznego i Korespondencji dyplomatycznej. W skrypcie omówione zostały pojęcia z zakresu dyplomacji, prawa dyplomatycznego i jego źródła. Czytelnik odnajdzie tu także informacje na temat działalności państwa w środowisku międzynarodowym a przede wszystkim na temat korespondencji dyplomatycznej. Bazę źródłową dla publikacji stanowiła książka Juliana Sutora pt. Korespondencja dyplomatyczna oraz wydania poświęcone Protokołowi dyplomatycznemu, autorstwa: Tomasza Orłowskiego, Edwarda Pietkiewicza, Cezarego Ikanowicza, Wojciecha Piekarskiego, Jana Barcza, czy Bogdana Libery.

Place of publishing:

Wrocław

Date:

2016

Format:

application/pdf

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Rights holder:

© Copyright by Małgorzata Łakota-Micker

Autor opisu:

M.S.