Object

Title: Ochrona post mortem prawa do autorstwa wynalazku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona post mortem prawa do autorstwa wynalazku

Creator:

Kostański, Piotr

Subject and Keywords:

inventor’s moral rights   post mortem protection   mention of the Inventor of the patent  
prawa osobiste wynalazcy   ochrona post mortem   prawo do bycia wymienionym jako wynalazca

Abstract:

The author presents the issue of protection of the right of authorship of an invention in polish law, also taking into account international law, in particular: regulation of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, TRIPS-Agreement, Patent Cooperation Treaty and the European Patent Convention. The protection of the moral rights of inventor in international law is limited to the period of his life. The creator of an invention in Poland makes use of legal protection of his moral rights related to the invention on the basis of Articles 23 and 24 Civil Code and Article 8.1 Industrial Property Rights Act. There is currently no basis for constructing the protection of inventor’s personal rights after his death on the basis of the Industrial Property Rights Act. However, industrial property right is part of private law, and also the Article 23 Civil Code provides the protection of creativity and innovation activities, placing these among protected personal interests. The expiry of the protection of the moral rights of an inventor does not prevent, in certain specific situations, acceptance that disclosure (or omission) of personal data of inventor in the context of the creation of an invention will harm the moral rights of persons, who are close to deceased inventors, for example, in the case of “mashing” the memory about the achievements of inventor or assigning his achievements by other people. However, in such a situation, the persons close to inventor will exercise their own right to protect their moral interests  

Autor przedstawia zagadnienie ochrony prawa do autorstwa wynalazku w prawie polskim, uwzględniając także prawo międzynarodowe, w szczególności regulację Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej, Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, Układu o współpracy patentowej i Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Ochrona praw osobistych w prawie międzynarodowym ograniczona jest do okresu życia twórcy. W Polsce wynalazca może korzystać z ochrony prawnej sfery jego praw osobistych związanych z dokonaniem wynalazku na podstawie art. 23 i art. 24 k.c. oraz art. 8 ust. 1 PWP. De lega lata nie ma podstaw dla konstruowania ochrony post mortem praw osobistych wynalazcy na podstawie PWP. Jednak prawo własności przemysłowej jest częścią prawa prywatnego. Ochronę twórczości wynalazczej i racjonalizatorskiej przewiduje również art. 23 k.c., umieszczając te dobra w katalogu dóbr osobistych. Wygaśnięcie prawa osobistego wynalazcy nie stoi na przeszkodzie, w pewnych szczególnych sytuacjach, przyjęciu, że ujawnienie (lub pominięcie) danych twórcy w kontekście wynalazku będzie elementem kultu pamięci bliskiej osoby zmarłej, jako dobra osobistego osób bliskich zmarłemu wynalazcy. Przykładowo, w wypadku „zacierania” pamięci o dokonaniach wynalazcy, przypisywania sobie jego osiągnięć przez inne osoby, w zasługującym na ochronę prawną interesie osobistym osób bliskich zmarłego wynalazcy będzie leżało przywrócenie odpowiedniej pamięci o zmarłym w kontekście jego dokonań na polu techniki. Osoby bliskie będą wykonywały jednak własne prawo, chroniąc swoje dobra osobiste

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Oficyna Prawnicza

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Mazurkiewicz, Jacek. Red.   Turłukowski, Jarosław. Red.   Karkut, Daniel. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:77866   ISBN 978-83-62832-08-8

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link   click here to follow the link

Is part of:

Non omnis moriar

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

May 6, 2016

Number of object content hits:

644

Number of object content views in PDF format

842

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/79425

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Ochrona post mortem prawa do autorstwa wynalazku Jan 24, 2023

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information