Object

Title: Ochrona prawa do integralności utworu architektonicznego post mortem auctoris – wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona prawa do integralności utworu architektonicznego post mortem auctoris – wybrane zagadnienia

Creator:

Jezioro, Julian (1959-)

Subject and Keywords:

intellectual property   copyright   architectural work   integrity of the work   utility of architectural work   non-aesthetic values  
własność intelektualna   utwór architektoniczny   integralność utworu   użytkowość dzieła architektury   wartości nieestetyczne

Abstract:

Business practice pinpoints that stemming from intellectual property law legal protection instruments of right to integrity regarding buildings as imprints of architectural work are often ineffective. In author’s opinion it’s a consequence of e.g. specific values that gave base to separate such kind of works. This specific values are determined as close co-existence (in this category of works) of legally protected elements of uniform legal good, cultural values individual in their core – rather stabile esthetical values and more labile usable ones (a non-esthetical “usability”). In authors opinion this inner “diversity” has no reflection in legal regulation and is main cause of ineffectiveness of legal protection on right to integrity of architectural works  

Praktyka obrotu wskazuje, że wynikające z uregulowania prawa autorskiego instrumenty ochrony prawnej prawa do integralności w odniesieniu do budowli będących utrwaleniami utworów architektonicznych, niejednokrotnie okazują się nieskuteczne. W ocenie autora jest to m. in. wynikiem specyfiki wartości stanowiącej podstawę wyodrębnienia tej kategorii utworów. Specyfikę tę należy określić jako ścisłe współwystępowanie (w tej kategorii utworów) prawnie chronionych elementów jednolitego dobra prawnego, odrębnych w swojej istocie wartości kulturowych – stosunkowo stabilnych wartości estetycznych i bardziej labilnych użytkowych (w zakresie „użytkowości” pozaestetycznej). W ocenie autora ta wewnętrzna „sprzeczność” nie znajduje odzwierciedlenia w uregulowaniu prawnym i jest podstawową przyczyną nieskuteczności ochrony prawnej prawa do integralności utworów architektonicznych

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Oficyna Prawnicza

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Mazurkiewicz, Jacek. Red.   Turłukowski, Jarosław. Red.   Karkut, Daniel. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:77861   ISBN 978-83-62832-08-8

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link   click here to follow the link

Is part of:

Non omnis moriar

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

May 6, 2016

Number of object content hits:

592

Number of object content views in PDF format

852

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/79419

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information