Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona prawa do integralności utworu architektonicznego post mortem auctoris – wybrane zagadnienia

Creator:

Jezioro, Julian (1959-)

Subject and Keywords:

własność intelektualna   utwór architektoniczny   integralność utworu   użytkowość dzieła architektury   wartości nieestetyczne

Abstract:

Praktyka obrotu wskazuje, że wynikające z uregulowania prawa autorskiego instrumenty ochrony prawnej prawa do integralności w odniesieniu do budowli będących utrwaleniami utworów architektonicznych, niejednokrotnie okazują się nieskuteczne. W ocenie autora jest to m. in. wynikiem specyfiki wartości stanowiącej podstawę wyodrębnienia tej kategorii utworów. Specyfikę tę należy określić jako ścisłe współwystępowanie (w tej kategorii utworów) prawnie chronionych elementów jednolitego dobra prawnego, odrębnych w swojej istocie wartości kulturowych – stosunkowo stabilnych wartości estetycznych i bardziej labilnych użytkowych (w zakresie „użytkowości” pozaestetycznej). W ocenie autora ta wewnętrzna „sprzeczność” nie znajduje odzwierciedlenia w uregulowaniu prawnym i jest podstawową przyczyną nieskuteczności ochrony prawnej prawa do integralności utworów architektonicznych

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Oficyna Prawnicza

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Turłukowski, Jarosław. Red.   Karkut, Daniel. Red.   Mazurkiewicz, Jacek. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62832-08-8

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link   click here to follow the link

Is part of:

Non omnis moriar

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm