Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Istota polecenia testamentowego i jego zaskarżalność

Creator:

Gorczyński, Grzegorz

Subject and Keywords:

polecenie testamentowe   zaskarżalność polecenia testamentowego

Abstract:

Polecenie testamentowe pozwala spadkodawcy realizować cele, których nie można osiągnąć za pomocą klasycznych rozrządzeń testamentowych, jakimi są ustanowienie spadkobiercy czy zapis testamentowy. Przedstawienie samej istoty polecenia jest niemożliwe bez odniesienia do prawa rzymskiego. W systematycznym wykładzie tego prawa polecenie (modus) przeważnie omawiane jest wspólnie z warunkiem i terminem, jako tzw. elementy dodatkowe czynności prawnych (accidentalia negotii). W historycznym rozwoju prawa rzymskiego modus został jednak wchłonięty przez zapis. Poważne kontrowersje w naszym piśmiennictwie i judykaturze wzbudza możliwość przymusowej realizacji obowiązku wynikającego z polecenia, w tym polecenia testamentowego. Wątpliwości w tym zakresie są jednak całkowicie nieuzasadnione, a poglądy negujące zaskarżalność polecenia głoszone są contra legem. Przecież art. 985 k.c. przyznaje określonym osobom prawo żądania wypełnienia polecenia. Zaskarżalność polecenia należy przy tym do jego istoty, jako instytucji prawnej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Oficyna Prawnicza

Contributor:

Karkut, Daniel. Red.   Mazurkiewicz, Jacek. Red.   Gołaczyński, Jacek. Red.   Turłukowski, Jarosław. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62832-08-8

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link   click here to follow the link

Is part of:

Non omnis moriar

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm