Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawno-historyczne aspekty problematyki miejsc pamięci w polskim systemie prawnym

Creator:

Fiktus, Paweł

Subject and Keywords:

groby wojenne   cmentarze wojenne   miejsca pamięci   pomniki   uchwała pomnikowa

Description:

Przedstawiona w artykule problematyka dotyczy miejsc pamięci, które do dnia dzisiejszego w polskim systemie prawnym nie mają kompleksowej regulacji prawnej. Mimo, że w mowie potocznej pojęcie miejsc pamięci funkcjonuje od wielu lat, to do dnia dzisiejszego nie zostały określone zasady ich klasyfikacji, jak i budowania, utrzymywania oraz likwidacji. Jedynie w przypadku grobów i cmentarzy wojennych obowiązuje ustawa z 28 marca 1933 r. i rozporządzenie z 23 października 1936 r., które w obecnych realiach nie regulują wszystkich kwestii martyrologicznych. W niektórych przypadkach pomocne stają się akty prawa międzynarodowego, jednakże ich zakres jest znacznie ograniczony gdyż odnoszą się jedynie do miejsc pamięci związanych ze sygnatariuszami danej umowy. Podjęte ostatnimi czasy prace legislacyjne nad uregulowaniem problematyki miejsc pamięci zostały obecnie zaniechane. Również dorobek orzecznictwa sądowego nie przynosi jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czym jest miejsce pamięci. Pewnym rozwiązaniem, ułatwiającym określenie pomników oraz zasad ich utrzymania, są akty prawa miejscowego – czego przykładem może być tzw. ,,uchwała pomnikowa” przyjęta przez Radę Miejską Wrocławia

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Oficyna Prawnicza

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Mazurkiewicz, Jacek. Red.   Turłukowski, Jarosław. Red.   Karkut, Daniel. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62832-08-8

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link   click here to follow the link

Is part of:

Non omnis moriar

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm