Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kontrowersje wokół prawa do grobu

Creator:

Dadańska, Katarzyna Anna ; Tomczyk, Adriana

Subject and Keywords:

prawo podmiotowe ; prawo do grobu ; umowa o świadczenie usług pogrzebowych ; usługi pogrzebowe ; kult pamięci ; osoba zmarła

Abstract:

Istnienie prawa do grobu, jako prawa podmiotowego przyznającego pewną sferę możności postępowania, jak również zakresu uprawnień nim objętych, należy do zagadnień spornych. Przyjęcie tezy o istnieniu podmiotowego prawa do grobu implikuje podjęcie rozważań obejmujących przyznaną przez normy prawne sferę możności postępowania przez podmiot uprawniony, w szczególności w aspekcie możliwości i granic korzystania z przysługującego mu prawa, dopuszczalności i zakresu możliwych rozporządzeń tym prawem oraz przysługujących środków ochrony tego prawa

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Oficyna Prawnicza ; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Karkut, Daniel. Red. ; Mazurkiewicz, Jacek. Red. ; Gołaczyński, Jacek. Red. ; Turłukowski, Jarosław. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62832-08-8

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link ; click here to follow the link

Is part of:

Non omnis moriar

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm