Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dobra i prawa osobiste po śmierci twórcy (na podstawie kodeksu cywilnego, prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej)

Creator:

Czub, Krzysztof

Subject and Keywords:

prawa osobiste   dobra osobiste   autorstwo   własność intelektualna   prawa własności intelektualnej   prawa po śmierci

Abstract:

Artykuł porusza problematykę dóbr i praw osobistych po śmierci twórcy, przedstawioną na gruncie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Śmierć twórcy wieńczy (ustala) ostatecznie dobro niematerialne (utwór, wynalazek, wzór przemysłowy, znak towarowy itd.) oraz wszelkie relacje autora względem rezultatu jego twórczości. Żadne dobro osobiste nie może przetrwać twórcy, co nie wyklucza ochrony wartości związanych z samym autorem czy jego twórczością post mortem auctoris. Są to już jednak, z punktu widzenia formalnego, inne „przekształcone” dobra – choćby nawet, jak w przypadku reżimu prawa autorskiego, były treściowo czy konstrukcyjnie uformowane na podobieństwo swych pierwowzorów. Dobra takie stanowią przedmiot własnych praw przysługujących innym podmiotom (osobom bliskim twórcy, organizacjom społecznym) i trwają tak długo, jak długo dany wytwór intelektu stanowi przedmiot obrotu prawnego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Oficyna Prawnicza

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Mazurkiewicz, Jacek. Red.   Turłukowski, Jarosław. Red.   Karkut, Daniel. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62832-08-8

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link   click here to follow the link

Is part of:

Non omnis moriar

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm