Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (1/2015). Wprowadzenie

Creator:

Jurczyk-Romanowska, Ewa ; Gandecka, Kamila

Subject and Keywords:

rodzina ; wychowanie ; historia wychowania ; dzieci

Description:

Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstract:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red. ; Gandecka, Kamila. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 11-14

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Ewa Jurczyk-Romanowska ; Copyright by Kamila Gandecka

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.