Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji : Słowo wstępne

Subject and Keywords:

elektroniczna forma petycji ; petycje ; skargi i wnioski ; petycja wielokrotna ; prawo petycji w Austrii ; petycja w działalności Senatu RP ; petycja a wysłuchanie publiczne ; treść prawa petycji ; uzupełnienie petycji ; prawo petycji ; zakres podmiotowy prawa petycji ; prawo do petycji ; źródła petycji ; petycja w Ameryce Łacińskiej ; petycja a skargi i wnioski ; procedura rozpatrzenia petycji ; dostęp do informacji publicznej ; petycja do PE ; prawo do składania petycji ; actio popularis ; prawo petycji w Wielkiej Brytanii ; rozstrzygnięcie petycji ; pisemna forma petycji ; interes publiczny ; geneza petycji ; prawo petycji w Szwajcarii ; zakres przedmiotowy prawa petycji ; prawo petycji w USA ; prace Komisji Konstytucyjnej ZN ; społeczeństwo obywatelskie ; forma petycji ; petycja do Parlamentu Europejskiego ; prawo petycji w RFN ; odpowiedź na petycję ; charakter prawa petycji

Abstract:

Publikacja poświęcona została prawu petycji. Instytucja ta od wejścia w życie Konstytucji RP z 1997 r. czekała na swoje ustawowa unormowanie. Przez blisko dwie dekady petycje, skargi i wnioski traktowano łącznie, nie wskazując, na czym polega różnica pomiędzy nimi. Uchwalenie i wejście w życie nowej ustawy o petycjach daje nowe szanse rozwoju tej ważnej instytucji społeczeństwa obywatelskiego, ale i otwiera pola do dyskusji. Niniejsza publikacja jest więc próbą poszukiwania odpowiedzi nie tylko na pytania, np. jak określić podmioty prawa petycji i jaką procedurę jej rozpatrzenia przyjąć, ale także jak jest jej geneza, czym jest i co wyróżnia petycję spośród innych instytucji.Publikacja jest więc zarówno ukazaniem zróżnicowanego stanowiska doktryny w zakresie zagadnień teoretyczno-prawnych i prawno-porównawczych prawa petycji, ale także i próbą analizy aktualnych rozwiązań konstytucyjnym i ustawowych.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Banaszak, Bogusław. Rec.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-63-5

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 62) ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK