Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Strona bierna w narracjach kobiet i mężczyzn

Creator:

Kałkus, Dagmara

Subject and Keywords:

strona bierna   płeć kulturowa   bierność   genderlekt

Abstract:

Cele badań. Opozycja pasywność/aktywność jest często łączona w dyskursie publicznym i naukowym z tematem ról kulturowych mężczyzn i kobiet. w niniejszej pracy przyjęto założenie, że opozycja ta ujawnia się również na poziomie gramatyki. Celem badań była analiza konstrukcji składniowych oraz ról semantycznych w wypowiedziach kobiet i mężczyzn.Metody. w badaniach wzięło udział ośmioro badanych: cztery kobiety i czterech mężczyzn. Główną metodą badawczą był wywiad narracyjny z użyciem fotografii jako bodźca wspomagającego rozpoczęcie wypowiedzi (wywiad fotograficzny). w analizie materiału badawczego wzięto pod uwagę: częstość użycia strony biernej, role agensa i patiensa występujące w zdaniach, emocje towarzyszące wypowiedziom sformułowanym w stronie biernej oraz intymność tematu wypowiedzi.Wnioski. Mężczyźni częściej niż kobiety formułowali zdania w stronie biernej. Kobietom często nadawano w narracji rolę patiensa, a co za tym idzie – bierną postawę komunikacyjną. Mężczyźni nadawali sobie, częściej niż swoim partnerkom, rolę agensa, a co za tym idzie – przyjmowali czynną postawę komunikacyjną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski

Contributor:

Majka-Rostek, Dorota. Red.   Banaszak, Ewa. Red.   Czajkowski, Paweł. Red.   Kopciewicz, Lucyna. Rec.

Date:

2015

Detailed Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-63322-20-5

Source:

Genderowe filtry. Różnorodność doświadczania i percepcji płci w przestrzeni publicznej i prywatnej. Pod red. Doroty Majki-Rostek, Ewy Banaszak, Pawła Czajkowskiego, Wrocław 2015

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Dagmara Kałkus

Autor opisu:

M.S.