Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Podobieństwa i odmienności obrazowania kobiet i mężczyzn w fabułach zabaw dydaktycznych

Creator:

Winczewski, Piotr

Subject and Keywords:

zabawy dydaktyczne ; gender ; obrazowanie ról kobiet i mężczyzn

Abstract:

Niniejszy artykuł jest fragmentem szerszych dociekań nad transmitowaniem kultury poprzez fabuły zabaw dydaktycznych. Ta część badań ocenia sposoby obrazowania społecznych ról kobiet i mężczyzn w zabawach dydaktycznych. Syntetycznie przedstawiono wyniki badań fabuł 783 zabaw muzyczno – ruchowych, 1696 zabaw plastycznych oraz 2235 zabaw ruchowych, zaczerpniętych z podręczników metodycznych adresowanych do nauczycieli. Treść fabuły każdej z zabaw interpretowano z wykorzystaniem zmodyfikowanej techniki studium przypadku. w ten sposób ujawniono zakodowany w niej przekaz, kierowany do wychowanków. Jak wykazano, w fabułach zabaw ma miejsce znacząca dysproporcja między ilością i jakością sposobów prezentowania ról płciowych. Konkludując zaproponowano wprowadzenie w życie rozwiązań metodycznych ułatwiających jej przezwyciężenie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski

Contributor:

Majka-Rostek, Dorota. Red. ; Banaszak, Ewa. Red. ; Czajkowski, Paweł. Red. ; Kopciewicz, Lucyna. Rec.

Date:

2015

Detailed Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-63322-20-5

Source:

Genderowe filtry. Różnorodność doświadczania i percepcji płci w przestrzeni publicznej i prywatnej. Pod red. Doroty Majki-Rostek, Ewy Banaszak, Pawła Czajkowskiego, Wrocław 2015

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Piotr Winczewski

Autor opisu:

M.S.