Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu na tle modeli i koncepcji rozwojowych współczesnych bibliotek akademickich

Creator:

Piotrowicz, Grażyna

Subject and Keywords:

biblioteka akademicka   biblioteka jako miejsce   przestrzeń elektroniczna   model hybrydowy biblioteki   Information Commons   Learning Commons   Biblioteka 1.0   Biblioteka 2.0   Biblioteka 3.0   biblioteka jako centrum wiedzy   Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Abstract:

W artykule zarysowano aktualne modele i koncepcje rozwojowe współczesnych bibliotek akademickich. Przedstawiono ciągłą potrzebę istnienia i ewolucji biblioteki - jako fizycznie funkcjonującego miejsca oraz dynamikę rozwoju jej przestrzeni elektronicznej, opartej na wykorzystaniu nowoczesnych technologii i kierunki tych przeobrażeń. Wykazano, że obie te przestrzenie wzajemnie się przenikają, dopełniają i współdziałają ze sobą tworząc model hybrydowy biblioteki. Na tym tle zaprezentowano ogólną wizję rozwoju Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w nowym gmachu oraz aktualnie stosowane rozwiązania oparte na szerokim wykorzystaniu technologii teleinformatycznych i mediów cyfrowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Contributor:

Piotrowicz, Grażyna. Red.   Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rec.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-910595-8-6

DOI:

doi:10.23734/73.16.002

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Grażyna Piotrowicz

Autor opisu:

TK