Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Konstruktywizm, gender i rozum socjologiczny

Creator:

Pluta, Jacek

Subject and Keywords:

różnica płciowa ; rozum socjologiczny ; gender studies ; konstruktywizm ; rzeczywistość społeczna

Abstract:

Celem artykułu jest analiza społecznego konstruktywizmu jako elementu paradygmatycznej niezgody panującej w naukach społecznych w obszarze problemowym, który za cel bierze wyjaśnienie roli różnicy płciowej (gender difference) w życiu społecznym. Głównym przedmiotem rozważań jest analiza powodów, dla których odmienny status płci, będący kluczowym elementem obserwowanych historycznie form uspołecznienia, nie zyskuje w oczach klasycznej socjologii takiej samej wartości teoretycznej, jak w przypadku gender studies. Jedną z możliwości wyjaśnienia takiego stanu rzeczy jest odmienny sposób konceptualizacji różnicy płci przez socjologię i gender studies na gruncie społecznego konstruktywizmu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski

Contributor:

Majka-Rostek, Dorota. Red. ; Banaszak, Ewa. Red. ; Czajkowski, Paweł. Red. ; Kopciewicz, Lucyna. Rec.

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-63322-20-5

Source:

Genderowe filtry. Różnorodność doświadczania i percepcji płci w przestrzeni publicznej i prywatnej. Pod red. Doroty Majki-Rostek, Ewy Banaszak, Pawła Czajkowskiego, Wrocław 2015

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Jacek Pluta

Autor opisu:

M.S.