Object

Title: Lwowskie sacrum, kijowskie profanum : grekokatolicyzm w ukraińskiej przestrzeni publicznej od pierestrojki do pomarańczowej rewolucji

Creator:

Szyszlak, Tomasz

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Polskie Towarzystwo Religioznawcze

PLMET:

click here to follow the link

Abstract:

W monografii przedstawiono problem obecności Kościołów grekokatolickich w życiu społeczno-politycznym w przeciągu niespełna dwóch dekad – od 1987 do 2005 r. Autor stara się podkreślić różnice pomiędzy Ukraińskim Kościołem Grekokatolickim działającym na całym terytorium Ukrainy, poza Zakarpaciem, a Mukaczewską Diecezją Grekokatolicką, która jest w rozumieniu prawno-kanonicznym częścią Rusińskiego Kościoła Grekokatolickiego. Różna jest geneza dwóch wspólnot kościelnych: Ukraiński Kościół Grekokatolicki nawiązuje do tradycji unii brzeskiej z 1596 r., podczas gdy Rusiński Kościół Grekokatolicki – do dziedzictwa unii użhorodzkiej z 1646 r., mukaczewskiej z 1664 r. oraz marmaroskiej z 1713 r. Ukraiński Kościół Grekokatolicki jest współcześnie największym Kościołem wschodnim pozostającym w unii z Rzymem i trzecim co do wielkości Kościołem na Ukrainie, po Ukraińskim Kościele Prawosławnym oraz Ukraińskim Kościele Prawosławnym-Patriarchacie Kijowskim. Rusiński Kościół Grekokatolicki jest z kolei jednym z najmłodszych Kościół unickich sui iuris, a także jedynym, którego centrala znajduje się na kontynencie amerykańskim. Diecezja mukaczewska na Zakarpaciu ma w jego ramach status autonomiczny, będąc podporządkowaną bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

Date issued:

2012

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-936549-0-1 ; doi:10.23734/26.17.031 ; oai:repozytorium.uni.wroc.pl:71926

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S,

Object collections:

Last modified:

Dec 19, 2017

In our library since:

Jan 12, 2016

Number of object content hits:

1 893

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73752

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information