Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Soft law i hard law w europejskim prawie administracyjnym: relacja alternatywy, uzupełnienia, wykluczenia oraz przejścia

Creator:

Pietrzyk, Marcin

Subject and Keywords:

subsydiarność ; otwarta metoda koordynacji (OMC) ; soft law ; równowaga instytucjonalna ; proporcjonalność ; miękkie źródła prawa

Abstract:

Celem artykułu jest opis relacji zachodzących między soft law a hard law w europejskim prawie administracyjnym. Scharakteryzowane zostały cztery relacje zachodzące między soft law i hard law, tj. relacje: alternatywy, uzupełnienia, wyłączenia i przejścia, jak również opisane niezbędne przesłanki warunkujące zaistnienie wspomnianych relacji. Wskazano również na dynamiczny charakter soft law, który wyraża się w możliwości objęcia większej liczby relacji, jakie zachodzą między soft law a hard law.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Giełda, Małgorzata Red. ; Raszewska-Skałecka, Renata Red. ; Klat-Wertelecka, Lidia. Rec.

Date issued:

2015

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-04-2 (pdf) ; ISBN 978-83-65431-03-5 (druk)

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Marcin Pietrzyk

Autor opisu:

TK