Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Construção jurídica na integração da américa do sul

Alternative title:

Konstrukcja prawna integracji Ameryki Łacińskiej

Creator:

Biacchi Gomes, Eduardo

Subject and Keywords:

Mercosul ; Stożek Południowy ; Federacyjna Republika Brazylii ; integracja południowoamerykańska ; Ameryka Łacińska ; América do Sul ; Integração ; Mercosul ; Democracia

Description:

Streszcz. art. w jęz. pol. lub port. ; Tekst częśc. w jęz. port., częśc. tł. z jęz. ros.

Abstract:

Proces kształtowania się integracji Ameryki Południowej – od końca drugiej wojny światowej do ostatniej dekady ubiegłego wieku – nabrał większego tempa z chwilą utworzenia 26 marca 1991 r. Wspólnego Rynku Południa (Mercosul). Proces jednoczenia narodził się jako strategia państw członkowskich: Argentyny, Brazylii, Paragwaju, Urugwaju, a ostatnio Wenezueli, a także państw stowarzyszonych: Boliwii, Chile, Ekwadoru, Kolumbii i Peru. Jego celem było dążenie do lepszego wprzężenia się w ramy świata zglobalizowanego. Należy pamiętać, że gospodarki i ustroje demokratyczne państw południowoamerykańskich są bardzo zróżnicowane. W ich ramach współistnieją cywilizacje i systemy gospodarcze o różnym stopniu rozwoju. Nie ulega wątpliwości, że Federacyjna Republika Brazylii odgrywa przewodzącą rolę w jednoczeniu Ameryki Południowej. Na podstawie analizy konstrukcji prawnej integracji tego kontynentu – przeprowadzonej w przedłożonym opracowaniu – Autor stara się wnieść swój wkład do lepszego zrozumienia brazylijskiej polityki zagranicznej w najbliższych latach w ramach Stożka Południowego Ameryki Łacińskiej. ; O processo de formação da integração da América do Sul, dentro de um recorte histórico considerando-se o final da Guerra Fria (década de 90 do Século passado), ganha maior relevância com a criação do MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), em 26 de março do ano de 1991. O processo de integração nasceu como uma estratégia dos seus Estados partes (Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e – recentemente a Venezuela -), assim como dos Estados associados (Bolívia, Colômbia, Chile, Equador e Peru), de se buscar uma melhor inserção no mundo globalizado. Há que se levar em consideração, que as economias e as democracias os Estados sul-americanos são divergentes entre si, pois dentro do subcontinente convivem culturas e economias com diferentes graus de desenvolvimento. Inquestionavelmente a República Federativa do Brasil desempenha papel preponderante na integração da América do Sul. Mediante uma análise da construção jurídica da integração da América do Sul, o que se aborda é a contribuição da política exterior brasileira para os próximos anos dentro do subcontinente da América do Sul.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maliska, Marcos Augusto. Red. ; Complak, Krystian. Red. ; Uziębło, Piotr. Rec.

Date issued:

2015

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-43-7

Language:

por

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 60)

Is part of:

Ewolucja państwowości w Brazylii, Polsce i Eurazji. Evolução do Estado no Brasil, Polônia e Eurásia

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Eduardo Biacchi Gomes

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK