Object

Title: Prawo do dobrej administracji na przykładzie wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo do dobrej administracji na przykładzie wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego

Alternative title:

Defesa do direito tributário nas instituiçoes de desistencia da puniçao na Polônia

Creator:

Sawicki, Janusz

Subject and Keywords:

odzyskanie należności podatkowych   zaniechanie ukarania   przestępstwa podatkowe   podatki   contribuiçoes e tributos   recuperaçao das importâncias tributarias   desistencia ao pena   infraçao fiscal

Description:

Tekst częśc. w jęz. port., częśc. tł. z jęz. ros.  
Streszcz. art. w jęz. pol. lub port.

Abstract:

Podstawową problematyką poruszoną w artykule jest ocena modelu zaniechania ukarania sprawcy obowiązującego w prawie karnym skarbowym, z punktu widzenia skuteczności ochrony prawa podatkowego w Polsce. Obowiązek płacenia podatków i innych danin publicznych wynika z postanowień Konstytucji RP, stosownie bowiem do przepisu art. 84 każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków określonych w ustawie. Zawinione niedopełnienie obowiązków podatkowych stanowi przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe, skutkujące odpowiedzialnością karną skarbową. Patrząc na system środków penalnych obowiązujący w prawie karnym skarbowym, nietrudno zauważyć, że w prawie tym funkcjonuje model karania oparty na ustawowym priorytecie środków dolegliwości ekonomicznej. Z jednej strony, przemawia za tym niebudząca wątpliwości dominacja kary grzywny, z drugiej – wskazuje na to wyjątkowy charakter kary pozbawienia wolności, traktowanej na gruncie prawa karnego skarbowego na zasadzie ultima ratio. Uregulowany w Kodeksie karnym skarbowym system kar i środków karnych nie jest jednak ani jedynym, ani najważniejszym systemem ochrony prawa podatkowego. W prawie karnym skarbowym bardziej niż o represje chodzi o egzekwowanie należności publicznoprawnych i wyrównanie uszczerbku finansowego Skarbu Państwa lub innego uprawnionego podmiotu. Założenie priorytetu celu egzekucyjnego przed represją stanowi signum temporis współczesnej polityki karnej w prawie karnym skarbowym. Przejawia się to w tych regulacjach, które wyrażają tezę, że im wcześniej zostanie wyrównany uszczerbek finansowy i zrealizowane będą zobowiązania publicznoprawne, na tym większe ulgi i złagodzenia odpowiedzialności karnej skarbowej może liczyć sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. W tym kontekście w prawie karnym skarbowym na plan pierwszy wysuwają się instytucje ujęte w rozdziale 2 Kodeksu karnego skarbowego, zatytułowanym „Zaniechanie ukarania sprawcy”: czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego. Przeprowadzona w artykule charakterystyka dwóch pierwszych instytucji zaniechania ukarania sprawcy, o znacznym wykorzystaniu w praktyce, skłania do wyrażenia stanowiska, że model zaniechania ukarania sprawcy za cenę odzyskania uszczuplonych należności podatkowych, przyjęty w polskim prawie karnym skarbowym, stanowi element racjonalnej polityki karnej i wydatnie wzmacnia ochronę prawa podatkowego w Polsce.  

O principal tema deste trabalho é a avaliaçao do modelo de desistencia de puniçao de um infrator do direito penal tributário, do ponto de vista da eficiencia da proteçao deste ramo do sistema jurídico polones. A obrigaçao de pagar os tributos e outros impostos baseia-se na Constituiçao da República da Polônia. Conforme o seu artigo 84 cada um tem o dever de suportar os encargos e as prestaçoes públicas, inclusive os impostos definidos na lei. O nao cumprimento culposo das suas obrigaçoes tributárias constitui um delito fiscal ou uma contravençao fiscal. Isso leva a responsabilidade tributária criminal. Da perspectiva penal tributária, pode-se facilmente perceber que neste ramo jurídico prevalece a prioridade das penas de índole econômica. Em outras palavras, uma multa é a primeira puniçao, enquanto a privaçao da liberdade é a ultima. O sistema de penas e meios regulamentados no código criminal tributário nao é o único nem o mais importante. No direito criminal fiscal trata-se mais de uma recuperaçao dos créditos do Estado e de uma compensaçao do prejuízo financeiro ao Tesouro ou a outro sujeito autorizado, do que de uma repressao. A prioridade da execuçao sobre a repressao deve ser a especificidade da política criminal no direito penal fiscal. Em outras palavras, quando a regulaçao do prejuízo financeiro e das demais possíveis obrigaçoes do Erário Publico é mais rápida, o delinqüente pode aguardar mais comutaçao da pena, alem das outras reduçoes e indulgencias. Por isso, neste último caso, papel importante desempenham tais instituiçoes como o arrependimento ativo, a sujeiçao voluntária a puniçao e a desistencia a pena ou outro meio penal. O exame das duas primeiras instituiçoes de desistencia de puniçao do infrator fiscal - amplamente empregadas na prática judicial polonesa - induz a exprimir a opiniao que o modelo usado é um valioso instrumento da política criminal racional. Que mais, esta enfase a recuperaçao das importâncias tributárias devidas em prejuízo da puniçao, reforça a salvaguarda do direito tributário na Polônia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maliska, Marcos Augusto. Red.   Complak, Krystian. Red.   Uziębło, Piotr. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:71660   ISBN 978-83-61370-43-7

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 60)

Is part of:

Ewolucja państwowości w Brazylii, Polsce i Eurazji. Evolução do Estado no Brasil, Polônia e Eurásia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Janusz Sawicki

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Jan 10, 2016

Number of object content hits:

277

Number of object content views in PDF format

382

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73469

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information