Object

Title: Jawność życia publicznego a problem kryzysu demokracji przedstawicielskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Jawność życia publicznego a problem kryzysu demokracji przedstawicielskiej

Alternative title:

Transparência da vida pública e a questão da crise da democracia representativa

Creator:

Jabłoński, Mariusz

Subject and Keywords:

przejrzystość działania   autonomia informacyjna jednostki   informacja publiczna   kryzys demokracji   demokracja   transparentność   uprawnienia informacyjne   jawność życia publicznego   transparencia da vida pública   crise da democracia representativa   informaçao pública   acesso aos dados   Polônia

Description:

Tekst częśc. w jęz. port., częśc. tł. z jęz. ros.  
Streszcz. art. w jęz. pol. lub port.

Abstract:

W opracowaniu podjęty został temat znaczenia tzw. jawności życia publicznego dla oceny standardów współczesnej demokracji. Analiza ta w odniesieniu do podstawowych rozwiązań ustrojowych istniejących w Rzeczpospolitej Polskiej ma na celu próbę ustalenia, czy malejące poczucie wpływu obywateli na sprawy kraju, jak również słaba frekwencja wyborcza w poszczególnych wyborach rzeczywiście świadczyć mogą o zjawisku, które można zakwalifikować jako tzw. kryzys demokracji przedstawicielskiej. Podstawowym założeniem jest ustalenie, iż trwałym fundamentem demokracji – co wydaje się niezależne od stopnia zainteresowania udziałem obywateli w procedurach wyborczych – jest utrwalanie procedur dostępu do tej sfery informacji, która dotyczy działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a które to w państwie totalitarnym były w zasadzie niedostępne. Możliwość sprawowania rzeczywistej kontroli obywatelskiej, wykonywanej w związku z realizacją uprawnień informacyjnych, wzmocniona wolnością prasy i innych środków przekazu, sama w sobie jest gwarancją demokracji. Oczywiste jest przy tym, że żaden system, w tym również demokracja, nie jest doskonały. Dlatego również w ramach demokracji zdarzały się i będą się ujawniać pewne zjawiska, które negatywnie wpływać muszą na ocenę konkretnych procedur, czy zachowania się funkcjonariuszy publicznych. W sytuacji, w której istnieją realne mechanizmy pozwalające na wyegzekwowanie informacji ujawniających pewne odstępstwa od przyjętych reguł, jak również ich rozpowszechnienie i rozpoczęcie publicznej debaty, teza, zgodnie z którą mamy do czynienia z kryzysem demokracji, wydaje się przesadzona. Z kryzysem demokracji będziemy mieli do czynienia zarówno wtedy, gdy tajność stanie się regułą, a nie ustawowo sprecyzowanym wyjątkiem, jak też dopiero wtedy, gdy mimo ujawnionych nieprawidłowości istniejące instytucje prawne nie podejmą lub nie będą zdolne do podjęcia właściwych działań prowadzących do wyciągnięcia stosownych konsekwencji prawnych, politycznych oraz społecznych.  

O artigo aborda a importância da chamada publicidade na vida política para a apreciaçao dos padroes da democracia contemporânea. O exame, alicerçado no arcabouço institucional polones, tem por escopo medir se o sentimento decrescente dos cidadaos sobre a sua influencia mínima nos assuntos do país, bem como a pequena participaçao eleitoral das populaçoes podem atestar o fenômeno qualificado habitualmente como crise da democracia representativa. O pressuposto precípuo diz que o fundamento essencial e durável da democracia – independentemente do grau de interesse dos indivíduos na participaçao dos eventos de votaçao universais – é o fortalecimento dos procedimentos de acesso a informaçao no que tange as atividades das autoridades públicas, bem como das pessoas que desempenham as funçoes públicas, o que foi proibido nos regimes totalitários. As possibilidades do verdadeiro controle cívico – exercido com relaçao a realizaçao dos poderes informativos e reforçado pela açao da mídia – e em si mesmo a garantia da democracia. Nenhum sistema, incluído também o democrático, é perfeito. Por isso, nas democracias ocorrem igualmente os determinados fenômenos nocivos, os quais influem negativamente na avaliaçao dos procedimentos e comportamentos dos servidores públicos. Neste contexto, a opiniao sobre a crise da democracia – quando existem os mecanismos reais que permitem a extraçao das informaçoes reveladoras das infraçoes das regras estabelecidas, bem como a sua ampla difusao como alvo de debate na sociedade, parece exagerada. A crise da democracia ocorre quando o segredo é a regra e nao uma exceçao exatamente limitada, bem como quando depois de descobrir as irregularidades, as instituiçoes do Estado nao fazem nenhuma açao oportuna, dirigida a tirar as indispensáveis consequencias de caráter jurídico, político e social.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maliska, Marcos Augusto. Red.   Complak, Krystian. Red.   Uziębło, Piotr. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:71626   ISBN 978-83-61370-43-7

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 60)

Is part of:

Ewolucja państwowości w Brazylii, Polsce i Eurazji. Evolução do Estado no Brasil, Polônia e Eurásia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mariusz Jabłoński

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Jan 8, 2016

Number of object content hits:

489

Number of object content views in PDF format

555

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73432

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information