Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w opracowaniu i digitalizacji kartografików w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Creator:

Osowska, Anna

Subject and Keywords:

katalogowanie map ; Format MARC 21 ; opracowanie map ; katalogi komputerowe ; digitalizacja kartografików ; zbiory kartograficzne

Abstract:

Rozpoczęta w 1994 r. komputeryzacja Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu otworzyła nowe perspektywy w zakresie usprawnienia procesów bibliotecznych, w tym przede wszystkim opracowywania oraz udostępniania zbiorów. Oddział Zbiorów Kartograficznych został objęty komputeryzacją relatywnie późno, doceniając jednak zalety wynikające z posiadania kompletnej bazy danych o zbiorach i możliwości oferowanych przez media cyfrowe podjęto starania, by bez dalszej zwłoki nadrobić stracony czas. Artykuł przedstawia charakterystykę nowoczesnych technologii i narzędzi używanych w codziennej pracy Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem opracowania przechowywanych zbiorów i udostępniania cyfrowych wersji dokumentów kartograficznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Contributor:

Piotrowicz, Grażyna. Red. ; Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rec.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

doi:10.23734/73.16.024 ; ISBN 978-83-910595-8-6

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Anna Osowska

Autor opisu:

TK