Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nowoczesne technologie w pracy Oddziału Zbiorów Muzycznych

Creator:

Osowski, Mirosław

Subject and Keywords:

komputeryzacja   katalogi   digitalizacja   opracowanie zbiorów bibliotecznych   muzykalia   Oddział Zbiorów Muzycznych

Abstract:

W artykule przedstawiono wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy Oddziału Zbiorów Muzycznych oraz ich wpływ na zmianę w sposobie pracy i obsługi użytkowników. Zaprezentowano wieloletnią współpracę z Katalogiem RISM, w zakresie opracowywania rękopisów muzycznych, specyfikę opracowania katalogowego nowych druków muzycznych w formacie MARC21 w katalogu komputerowym BUWr oraz katalogu NUKAT, a także opis w formacie Dublin Core i pełnotekstową prezentację historycznych zasobów muzycznych w Bibliotece Cyfrowej UWr. Przybliżono również problematykę udostępniania użytkownikom Biblioteki szczegółowej informacji nt. zasobu muzycznego poprzez digitalizację i udostępnianie na witrynie internetowej BU zdigitalizowanych katalogów kartkowych. Ponadto przedstawiono udział pracowników oddziału w licznych projektach, w których wykorzystywane są różne techniki komputerowe i technologie teleinformatyczne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Contributor:

Piotrowicz, Grażyna. Red.   Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rec.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-910595-8-6

DOI:

doi:10.23734/73.16.023

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Mirosław Osowski

Autor opisu:

TK