Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Czasopisma elektroniczne – oferta, dostęp, wykorzystanie

Creator:

Białowąs, Michał

Subject and Keywords:

bazy danych ; udostępnianie pełnotekstowe online ; czasopisma elektroniczne ; elektroniczne publikacje pełnotekstowe ; lista A-Z czasopism elektronicznych

Abstract:

W niniejszym artykule omówiono znaczenie zdalnego udostępniania pełnych tekstów naukowych w Internecie. Następnie przedstawiono bazy danych oferowane przez Bibliotekę Uniwersytecką – zarówno dostępne w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, jak i zakupione w ramach licencji własnych UWr oraz portale typu Open Acces (DOAJ). Scharakteryzowano zasady dostępu do nich – z sieci uniwersyteckiej oraz przez serwer proxy, jak również możliwości i narzędzia służące do ich przeszukiwania. Przedstawiono również sposoby aktualizacji informacji o zasobach online oferowanych przez BUWr. (lista A-Z). Na końcu krótko omówiono wykorzystanie wirtualnych zasobów przez czytelników oraz przedstawiono prognozy rozwoju kolekcji czasopism elektronicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Contributor:

Piotrowicz, Grażyna. Red. ; Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rec.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-910595-8-6

DOI:

10.23734/73.16.012

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Michał Białowąs

Autor opisu:

TK