PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dysocjacja jako hard case w systemie prawa

Creator:

Helios, Joanna ; Jedlecka, Wioletta

Subject and Keywords:

dysocjacja ; trauma ; trudny przypadek ; system prawa ; prawo karne ; niepoczytalność ; wina ; standardy ochrony praw dziecka ; prawo oświatowe

Abstract:

Monografia dotyczy pojęcia dysocjacji jako tzw. trudnego przypadku w systemie prawa, w szczególności prawa karnego i oświatowego. W pracy przyjęto, że dysocjacja to mechanizm obronny, który polega na tym, że jednostka oddziela treść emocjonalną, afekt, uczucie związane z jakąś ideą, obiektem lub związkiem. Chodzi o oddzielenie od siebie poczucia odpowiedzialności za popełniony jakiś, budzący lęk i obniżający respekt dla siebie, uczynek. Podkreślono, że rozumienie dysocjacji można w pewnym sensie sprowadzać do procesu częściowej lub całkowitej utraty prawidłowej integracji pomiędzy wspomnieniami z przeszłości, poczuciem tożsamości, wrażeniami czuciowymi i kontrolą ruchów ciała. Tak ujmowana dysocjacja generuje cały szereg problemów w systemie prawa. W monografii skupiono się na prawie karnym (niepoczytalność, poczytalność ograniczona, inne zakłócenia czynności psychicznych) oraz prawie oświatowym (prawo do nauki / obowiązek szkolny, edukacja domowa, prawa dziecka). Problemy w systemie prawa wynikają z braku znajomości pojęcia dysocjacji, także małej wiedzy eksperckiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalisz, Tomasz. Rec.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-95-6 (pdf) ; ISBN 978-83-61370-91-8 (druk)

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 67)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Autor opisu:

TK