Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Relacje rodzice – dziecko i ich prawne konteksty

Creator:

Dyrdół, Małgorzata

Subject and Keywords:

relacje interpersonalne   style wychowania   postawy rodzicielskie   swoboda   przymus   władza rodzicielska   dziecko   prawa dzieci   podmiotowość dzieci

Description:

Rodzina w polityce państwa. Instytucjonalne wsparcie i dyskusja na łamach czasopism

Abstract:

Przedmiotem rozważań w artykule są prawne regulacje relacji pomiędzy rodzicami a ich dziećmi, odnoszące się do władzy rodzicielskiej, z jednej strony, i praw dziecka – z drugiej. Punktem wyjścia dla tych rozważań jest charakterystyka relacji: rodzice – dziecko, obejmująca ich przejawy i rodzaje, kulturowe zróżnicowanie oraz przemiany, jakim te relacje ulegały.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019  
e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20142.281.296

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 10 (2014), s. 281-296

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Dyrdół

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.