Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przesunięcie socjalizacyjne dzieci i młodzieży we współczesnej rodzinie polskiej

Creator:

Forma, Paulina

Subject and Keywords:

rodzina   dzieci   młodzież   rozpad rodziny   rodzina destrukcyjna   rola rodziców   socjalizacja   przesunięcie socjalizacyjne

Description:

Rodzina w polityce państwa. Instytucjonalne wsparcie i dyskusja na łamach czasopism

Abstract:

Zmiany w funkcjonowaniu rodziny stanowią współcześnie ważny problem społeczny, zwłaszcza iż wyraźne są tendencje wzrostowe negatywnych zjawisk, takich jak: rozwody, długoterminowe wyjazdy, rozbicie więzi rodzinnych. Odnosząc je dodatkowo do zmian cywilizacyjnych i kulturowych można wnioskować, iż przyczyniają się one także do przesunięcia socjalizacyjnego, o którym pisali m.in. Neil Postman, Zbigniew Kwieciński, Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. Źle funkcjonująca rodzina, jej nieprawidłowa/ niepełna struktura wskazuje na jej destrukcyjność wychowawczą i rodzicielską. Dlatego też środowiska te charakteryzowane są coraz częściej jako niewydolne wychowawczo i niezaspokajające podstawowych potrzeb socjalizowanego pokolenia. Niniejszy tekst stanowi próbę teoretycznego opisu zmian w funkcjonowaniu rodziny w kontekście dokonującego się przesunięcia socjalizacyjnego.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20142.257.268

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 10 (2014), s. 257-268

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Paulina Forma

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.