Object

Title: (Not)Good Parents’ Advices? The Value of Parental Permissions, Drivers and Injunctions in the Life of Modern Youth. The Research Educational Transactional Analyst’s Perspective ; (Nie)dobre rady rodziców? Obecność rodzicielskich, przyzwoleń, nakazów i zakazów w życiu współczesnej młodzieży. Badawcza perspektywa edukacjnego analityka transakcyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

(Not)Good Parents’ Advices? The Value of Parental Permissions, Drivers and Injunctions in the Life of Modern Youth. The Research Educational Transactional Analyst’s Perspective  
(Nie)dobre rady rodziców? Obecność rodzicielskich, przyzwoleń, nakazów i zakazów w życiu współczesnej młodzieży. Badawcza perspektywa edukacjnego analityka transakcyjnego

Creator:

Sarnat-Ciastko, Adrianna

Subject and Keywords:

educational transactional analysis   upbringing   parents' advices  
edukacyjna analiza transakcyjna   rady rodziców   wychowanie

Description:

Family in state policies. Institutional support and the discussion in journals  

Rodzina w polityce państwa. Instytucjonalne wsparcie i dyskusja na łamach czasopism

Abstract:

The main purpose of this paper is to determine the relevance of advices that are given to children by their parents on their development. The author assumed that these types of messages might have a diagnostic value, because it may not only show the direction in which – according to the mothers or fathers – their child should follow, but also contain a set of practical tips which help achieve this goal. The parental advices may also be a source of knowledge about the quality of family relations and upbringing style that is used in a particular household. They can also indicate a lack of mutual contact. Making such an insight into the parental advices can be done by means of the tools provided by the transactional analysis which will also be presented in this text by the analysis of collected research material.  

Celem artykułu jest określenie, jakie znaczenie dla rozwoju osoby mogą mieć rady dawane dzieciom przez ich rodziców. Autorka przyjęła, iż tego typu komunikaty mogą posiadać znaczącą wartość diagnostyczną, gdyż nie tylko mogą pokazywać, w jakim kierunku – zdaniem matek bądź ojców – powinno podążać ich dziecko, ale także mogą zawierać w sobie zbiór praktycznych wskazówek, jak dany cel osiągnąć. Rodzicielskie rady mogą stanowić także źródło wiedzy o jakości relacji rodzinnych oraz przyjętym stylu wychowania. Mogą też świadczyć o braku wzajemnego kontaktu. Dokonanie takiego wglądu w rady rodziców może odbyć się za pomocą narzędzi dostarczanych przez analizę transakcyjną, co też zostało pokazane poprzez analizę zgromadzonego materiału badawczego.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:70647   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20142.239.253

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 10 (2014), s. 239-253

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Adrianna Sarnat-Ciastko

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 9, 2015

Number of object content hits:

248

Number of object content views in PDF format

278

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/72319

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information