Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wsparcie dziecka romskiego przez rodzinę w integracji społecznej

Creator:

Piecuch, Ewelina

Subject and Keywords:

wsparcie   dziecko   rodzina   integracja społeczna   Romowie

Description:

Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XXI (!) wieku

Abstract:

Wsparcie rodziny jest istotnym czynnikiem stymulującym rozwój młodego człowieka. Za jego sprawą dziecko – również pochodzenia romskiego – dąży do zdobywania nowych informacji o świecie, w którym żyje. Szkoła jest jednym z miejsc, w którym zachodzi proces uczenia się oraz proces integracji społecznej. Rząd chcąc zachęcić romskie rodziny do uczestniczenia w życiu społeczno-kulturalnym stworzył „Rządowy Program na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce”. W ramach tego programu na przełomie roku 2012/2013 prowadziłam w jednej z wrocławskich publicznych szkół podstawowych integracyjne zajęcia warsztatowe. Uczestniczyły w nich dzieci oddziału przedszkolnego społeczności polskiej oraz romskiej. Zastosowałam podejście jakościowe w paradygmacie interpretatywnym. Przyjęłam metodę badania w działaniu. Opisałam wnioski z obserwacji uczestniczącej, które przeprowadziłam w grupie badając zaangażowanie dzieci w zajęcia, ich zainteresowanie poruszaną tematyką, przebieg interakcji zachodzących w czasie warsztatów, frekwencję oraz stosunek rodziców do zajęć.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Szerląg, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20141.307.324

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 9 (2014), s. 307-324

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Ewelina Piecuch

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.