Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uwarunkowania społeczno-kulturowe wychowania w rodzinach tatarskich w Drugiej Rzeczypospolitej

Creator:

Wróblewska, Urszula

Subject and Keywords:

Tatarzy   rodzina   kultura   religia   Druga Rzeczpospolita   wychowanie   edukacja

Description:

Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XXI (!) wieku

Abstract:

Rodzina tatarska była środowiskiem edukacyjnym dla kolejnych pokoleń. Jej wpływ edukacyjny był kluczowy dla zachowania odrębności. Rodziny tatarskie działały zgodnie z podstawowymi funkcjami, które pozostawały niezmienne przez wieki, jedynie ich znaczenie i nacisk mogły zmieniać się wraz z gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi zmianami, wpływającymi na środowisko rodzinne. Celem artykułu jest analiza rodziny tatarskiej jako podstawowego środowiska edukacyjnego, stanowiącego podstawę dla zachowania kulturowej i religijnej odrębności tatarskiej społeczności. To zagadnienie zostanie zaprezentowane przez ukazanie głównych problemów i trudności w przekazie rodzinnym oraz propozycji przeciwdziałania dysfunkcjonalności w rodzinach tatarskich w okresie międzywojennym, czyli w latach 1919–1939.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Szerląg, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019  
e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20141.201.217

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 9 (2014), s. 201-217

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

1918-1939

Rights holder:

Copyright by Urszula Wróblewska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.